کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «etoxazole» ثبت شده است

اتوکسازول(etoxazole)

کنه‌کش تماسی غیر سیستمیک از گروه بازدارنده رشد

فرمولاسیون:

باروک Baroque                        %10             EC 

باروک Baroque                w/v  %10             SC

تاریخ ثبت: 24/6/82 ثبت موقت به مدت 3 سال               

ویژگی‌های خاص: